Tussenschoolse opvang (TSO)
Coördinator: Jael Joosse T 079-3311152 / 06-10726133
Financiën: Bep de Vries T 079-3200662 / 06-41805717

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Ze eten in hun eigen lokaal met de leerkracht. Daarna spelen ze een half uur buiten onder toezicht van een vaste groep ouders. Het merendeel van deze groep is gecertificeerd TSO’er.
Om de TSO te kunnen bekostigen wordt van ieder gezin een bijdrage van € 83.- per jaar verwacht. Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u daarvoor een factuur.