Groep 3/4 heeft 27 kinderen, we krijgen les van juf Marjorie. We hebben ook een klassenassistent: juf Guusje. Met elkaar hebben we veel plezier en gezelligheid en uiteraard wordt er hard gewerkt en veel geleerd.