De school beschikt over een School Ondersteuningsplan. Hierin staat beschreven hoe wij onderwijs en ondersteuning kunnen aanbieden. In de regio is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer. Er wordt ook samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In het ondersteuningsplan staan de procedures beschreven die de school volgt om eventuele problemen bij leerlingen te signaleren, diagnosticeren en te behandelen. Het uitgangspunt van de school is dat kinderen die extra zorg nodig hebben die zorg in de eigen groep krijgen. De intern begeleider gaat samen met ouders en de groepsleerkracht na welke mogelijkheden er zijn en wat de juiste aanpak is.

Het School Ondersteuningsplan ligt op school ter inzage, vraag er gerust de intern begeleider naar.

De laatste nieuwsbrief van passend onderwijs kunt u terugvinden in deze link: nieuwsbrief 3 voor ouders en verzorgers april 16 def